hellinger

ODKRYCIE. Warsztat Nowych Ustawień Systemowych

Ten moment, w którym przeszłość styka się z przyszłością, tu i teraz, jest najlepszym żeby coś zmienić lub pozostawić z akceptacją. To czas poszukiwania i odkrywania porządków swojego życia. Zapraszamy na warsztaty Nowych Ustawień Systemowych. To czas, w którym doświadczysz głębokiej transformacji i integralności.