Mindfulness

Home    /     Mindfulness​

Mindfulness oznacza bycie „w pełni umysłu”, czyli w pełnej świadomości swoich myśli, doznań i przeżyć. To doświadczenie pozwala na głeboki wgląd w swój umysł i doświadczenie prawdy o sobie. Jon Kabat-Zinn (twórca metody) nazywa uważność jako świadomość wyłaniającą się w wyniku kierowania uwagi na bieżącą chwilę, w sposób celowy i nieosądzający.

Jak wynika z badań, praktyka uważności wywiera ogromny wpływ na zdrowie, samopoczucie i szczęście. Ponieważ jednak jest to praktyka, a nie po prostu dobry pomysł, jej uprawianie to proces, który z czasem rozwija się i pogłębia. Najlepiej podejść do tego jak do poważnego zobowiązania wobec samego siebie.

Dlaczego warto?

Korzyści wynikających z praktyki mindfulness jest bardzo wiele. Pomaga ona redukować ból fizyczny czy psychiczny, a także poznać go i zrozumieć jego naturę. To dąży do akceptacji, a ta w efekcie daje cudowne ukojenie.

Stres w naszym współczesnym życiu jest elementem permanentnym. Tak bardzo wpisał się w naszą rzeczywistość, że często go już nie zauważamy, traktując stan rzeczy jako naturalny. Czy naturalna jest gonitwa myśli, kiedy próbujemy zasnąć? Czy każdy człowiek budzi się ospały i ma trudności z rozpoczęciem dnia? Czy normalnym stanem jest zapominanie myśli czy gubienie przedmiotów? Czy nerwowość lub drażliwość jest cechą charakteru czy może wynikiem napięcia emocjonalnego?

Chociaż być może trudno w to uwierzyć, jednak życie nie musi być poligonem codziennych zmagań. Podstawa to zrozumienie, że ta walka odbywa się tylko i wyłącznie w głowie, a jej odbiciem jest rzeczywistość. Mindfulness jest momentem, który dedykujemy sobie, by mieć okazję na poznanie swoich schematów myślenia, odczuwania i działania, które bezpośrednio związane są z odczuwaniem stresu w codziennym życiu.

Czego uczymy się dzięki praktyce uważności?

 • Procesu aktywnego skupiania uwagi
 • Doświadczania poczucia własnej skuteczności i postawy aktywnej w przeciwieństwie do pasywnej
 • Konstruktywnego radzenia sobie z problemami
 • Wyrabiania w sobie nieosądzającej i akceptującej postawy
 • Żywego kontaktu z doświadczaniem rzeczywistości tu i teraz
 • Uważnego radzenia sobie z trudnymi emocjami, bólem itp.
 • Przeciwdziałania rozproszeniu umysłu
 • Wzmacniania siły koncentracji
 • Dostępu do postawy cechującej się bezstronnością, spokojem i wewnętrzną stabilnością

Cechy wyrabiane przez uważność:

 • Tolerancja emocjonalna
 • Spostrzegawczość
 • Samorefleksja (uzmysławianie sobie, co robimy)
 • Współczucie
 • Dostrzeganie swoich egocentrycznych potrzeb
 • Zdolność wyciszania zamętu umysłu
 • Jasność umysłu
 • Otwarty umysł
 • Pewność siebie i odwaga (dzięki współczuciu)
 • Świeżość i elastyczność (dzięki umysłowi początkującego)
 • Wolność od osądzania siebie
 • Ufność
 • Postawa akceptacji i nieosądzania.

Praca indywidualna ma zupełnie inny wymiar rozwoju, niż spotkania grupowe. Dostosowana do Twoich potrzeb, może być odpowiedzią wszędzie tam, gdzie sytuacja jest wyjątkowa.

Korzyści wynikających z praktyki mindfulness jest bardzo wiele. Pomaga ona redukować ból fizyczny czy psychiczny, a także poznać go i zrozumieć jego naturę. To dąży do akceptacji, a ta w efekcie daje cudowne ukojenie.

Zapraszamy firmy i organizacje, które poszukują dla swoich pracowników programów z zakresu well-being, w których ideą przewodnią będzie zadbanie o pracownika.