Medytacja

Home    /     Medytacja

Medytacja uważności oznacza bycie skoncentrowanym w określony sposób: świadomie, w obecnej chwili, bez wartościowania i osądzania. Ten rodzaj uwagi sprzyja czujności i wspiera jasność umysłu, jak również zdolność do akceptacji obecnej chwili taką, jaką jest. Uświadamia nam ona fakt, że nasze życie składa się z całego szeregu chwil.

Medytacja to forma bycia ze sobą i kontaktu z własnym ciałem i oddechem. Podczas medytacji uczymy się obecności i bycia w świadomości „tu i teraz”. Doświadczamy własnego oddechu w różnych jego wymiarach. Obserwujemy wędrówki umysłu i przywracamy go do chwili obecnej.

Słowo medytacja jest rozmaicie definiowane w różnych tradycjach kontemplacyjnych. W języku tybetańskim oznacza „oswojenie się z czymś”. Można więc powiedzieć, że jest to metoda oswajania się z własnym umysłem, polegająca na używaniu go do rozwijania zrównoważonej, elastycznej uwagi; do badania, co się dzieje wewnątrz i wokół nas; do lepszego zrozumienia innych ludzi, świata i siebie; do wzmacniania pozytywnych cech.

Słowo uważność (mindfulness) pochodzi z języków starożytnych: sanskrytu i pali, w których zdefiniowane jest jako „pamiętanie”. Trzymanie skupienia na wybranym obiekcie i nierozpraszanie się to funkcje świadomej uwagi. Bardzo często uważność występuje  razem ze słowami świadomość lub wiedza. W tym kontekście pojęcia świadomości i wiedzy odnosza sie do zdolności obserwacji tego, co się dzieje w naszym umyśle – dzięki uważności jesteśmy bardziej świadomi różnych wewnętrznych procesów (np. widzenia, słyszenia, smakowania, wąchania, odczuwania); dzięki świadomości widzimy aktualny stan własnego umysłu (pobudzenie, przyćmienie, czujnośc lub rozkojarzenie).

Poprzez regularną praktykę medytacji rozwija się zdolność osiągania stabilnej, elastycznej uwagi, którą można świadomie przełączać pomiędzy różnymi rodzajami aktywności.

PRAKTYKI MINDFULNESS

Mindfulness to zbiór praktyk – tzw. formalnych i nieformalnych medytacji uważności. By praktykować mindfulness nie potrzeba żadnej wiedzy i przygotowania medytacyjnego – formy pozwalają na łagodne wejście w praktykę w dowolnym momencie. Liczą się tylko chęci do zatrzymania, do bycia ze sobą i bycia tu i teraz. Podczas zajęć będziesz poznawać różne ćwiczenia, które wykorzystać można by rozwijać swą uważność, redukować stres, łagodzić wewnętrzne napięcia.

Praktyki mindfulness są elementem treningu MBSR; ich celem jest wytrenowanie wewnętrznego „mięśnia uważności”.

Mindfulness jest nauką medytacji, jednak w żadnym momencie nie jest ona odwołaniem do jakiejkolwiek religii, w swojej formie pozostaje świecka.

Rodzaje medytacji w nurcie mindfulness

Istnieje wiele różnych firm medytacji i każda z nich będzie miała inne działanie na mózg, ciało i uczucie jakie wywołuje. Zasadniczą intencją medytacji uważności jest łączenie z bieżącą chwilą i poszerzanie świadomości tego doświadczenia. 

W innych nurtach możesz spotkać się z pracą z wizualizacją, dźwiękiem (np. mantrowanie), pracą bardziej duchową (np. podnoszenie energii kundalini) czy transcendentalną. W siostrzanej medytacji compassion pracuje się bardziej na prawej półkuli mózgu, rozwijając ośrodek troski i życzliwości. Medytacja mindfulness pozwala na poukładanie tego, co mamy swoim wewnętrznym i zewnętrznym zbiorze: począwszy od doświadczeń fizycznych, emocji i myśli, a skończywszy na swoim życiu i środowisku dookoła. 

W tym sensie możemy ją podzielić na dwie kategorie:
  • praktyka formalna (bycie w relacji ze sobą): medytacja oddechu, medytacja siedząca, skanowanie ciała, uważny ruch. Wszystkie one mają część wspólną: intencją jest wgląd w siebie;
  • praktyka nieformalna (bycie w relacji ze światem zewnętrznym): afirmacje, wizualizacje, korzystanie ze zmysłów, przebywanie w naturze, grupowe zajęcia jogi, uważna komunikacja, uważne jedzenie itp. Intencją jest uważne uczestniczenie w życiu.
Co najlepiej stosować?
  • Wszystko, niczego nie wykluczać. Różne rodzaje medytacji mogą mieć różny wpływ na mózg. Na przykład medytacja siedząca mindfulness może zwiększać świadomość i kontrolę nad myślami, podczas gdy wizualizacja może prowadzić do głębszych stanów relaksu.
  • To, co najbardziej działa na Ciebie i jest Ci potrzebne danego dnia.
  • To, przed czym masz opór – zazwyczaj poza strefą komfortu jest coś, czego mamy się nauczyć o sobie. W tym jednak wypadku rekomenduje pracę z wykwalifikowanym nauczycielem medytacji.

Nawet krótka, kilkuminutowa medytacja może mieć korzystny wpływ na mózg. Badania sugerują, że już krótkie sesje medytacyjne mogą pomóc w redukcji stresu, poprawie koncentracji i ogólnego samopoczucia. Te krótkie praktyki mogą pomóc w uspokojeniu umysłu i zwiększeniu świadomości chwili obecnej.

Medytacje trwające od 10 do 30 minut są często rekomendowane, aby osiągnąć głębszy stan relaksu i skoncentrowania. W miarę wydłużania czasu medytacji, istnieje większa szansa na osiągnięcie stanów medytacyjnych charakteryzujących się zwiększoną spójnością i harmonią mózgu.

Warto zaznaczyć, że wpływ medytacji na mózg jest bardzo indywidualny, a efekty mogą się różnić między osobami. Nie ma „jednej długości”, która byłaby najlepsza dla każdego. Kluczowe jest znalezienie długości medytacji, która odpowiada Twoim potrzebom i harmonogramowi oraz praktykowanie jej regularnie. W miarę jak rozwijasz swoją praktykę, możesz eksperymentować z różnymi długościami, aby dowiedzieć się, która jest dla Ciebie najbardziej satysfakcjonująca i korzystna.

Pamiętaj, że regularność jest kluczem do skuteczności praktyki uważności. Zachowaj i jednocześnie rozwijaj swoją systematyczność i  konsekwencję, a z czasem zauważysz coraz większe pozytywne zmiany w swoim umyśle, ciele i życiu. 

I na koniec zostawiam Ci jedną z praktyk nieformalnych, która może być pięknym rozpoczęciem dnia… i przygody z mindfulness!

Praca indywidualna ma zupełnie inny wymiar rozwoju, niż spotkania grupowe. Dostosowana do Twoich potrzeb, może być odpowiedzią wszędzie tam, gdzie sytuacja jest wyjątkowa.

Korzyści wynikających z praktyki mindfulness jest bardzo wiele. Pomaga ona redukować ból fizyczny czy psychiczny, a także poznać go i zrozumieć jego naturę. To dąży do akceptacji, a ta w efekcie daje cudowne ukojenie.

Zapraszamy firmy i organizacje, które poszukują dla swoich pracowników programów z zakresu well-being, w których ideą przewodnią będzie zadbanie o pracownika.