Medytacja

Home    /     Medytacja

Medytacja uważności oznacza bycie skoncentrowanym w określony sposób: świadomie, w obecnej chwili, bez wartościowania i osądzania. Ten rodzaj uwagi sprzyja czujności i wspiera jasność umysłu, jak również zdolność do akceptacji obecnej chwili taką, jaką jest. Uświadamia nam ona fakt, że nasze życie składa się z całego szeregu chwil.

Medytacja to forma bycia ze sobą i kontaktu z własnym ciałem i oddechem. Podczas medytacji uczymy się obecności i bycia w świadomości „tu i teraz”. Doświadczamy własnego oddechu w różnych jego wymiarach. Obserwujemy wędrówki umysłu i przywracamy go do chwili obecnej.

Słowo medytacja jest rozmaicie definiowane w różnych tradycjach kontemplacyjnych. W języku tybetańskim oznacza „oswojenie się z czymś”. Można więc powiedzieć, że jest to metoda oswajania się z własnym umysłem, polegająca na używaniu go do rozwijania zrównoważonej, elastycznej uwagi; do badania, co się dzieje wewnątrz i wokół nas; do lepszego zrozumienia innych ludzi, świata i siebie; do wzmacniania pozytywnych cech.

Słowo uważność (mindfulness) pochodzi z języków starożytnych: sanskrytu i pali, w których zdefiniowane jest jako „pamiętanie”. Trzymanie skupienia na wybranym obiekcie i nierozpraszanie się to funkcje świadomej uwagi. Bardzo często uważność występuje  razem ze słowami świadomość lub wiedza. W tym kontekście pojęcia świadomości i wiedzy odnosza sie do zdolności obserwacji tego, co się dzieje w naszym umyśle – dzięki uważności jesteśmy bardziej świadomi różnych wewnętrznych procesów (np. widzenia, słyszenia, smakowania, wąchania, odczuwania); dzięki świadomości widzimy aktualny stan własnego umysłu (pobudzenie, przyćmienie, czujnośc lub rozkojarzenie).

Poprzez regularną praktykę medytacji rozwija się zdolność osiągania stabilnej, elastycznej uwagi, którą można świadomie przełączać pomiędzy różnymi rodzajami aktywności.

Kilka słów na temat medytacji…

MEDYTACJA I ODDECH

Zajęcia te składają się z sesji medytacyjnej oraz oddechowej (pranayama) z elementami łagodniej pracy z ciałem ukierunkowanej na jego relaksację.

Pranayama to kontrola oddechu, którego efektem ma być spokój umysłu i równowaga układu nerwowego. Prana to powietrze, oddech, siła życiowa; ayama natomiast oznacza zwiększanie szerokości, długości, objętości. Pranayama jest więc systematycznym wydłużaniem wdechu i wydechu, które mają życiodajne znaczenie dla naszego organizmu.

Forma praktyki medytacyjnej, którą uczymy podczas zajęć, pozostaje świecka, nie jest połączona z żadną religią.

Na tych zajęciach:

 • nauka medytacji od podstaw, praktyka medytacyjna obecności w ciele i umyśle
 • pogłębiona praca z oddechem (pranayama)
 • elementy relaksacji, łagodne pozycje leżące i odwrócone.

Dla kogo:

 • dla wszystkich zainteresowanych nauką medytacji i kontemplowaniem przytomnej obecności; grupa początkująca/ogólna – zawsze możesz dołączyć do zajęć

Efekty regularnej praktyki:

 • wzrost świadomości własnego oddechu i połączenia z ciałem
 • odzyskanie/pogłębienie kontaktu ze sobą
 • relaksacja i spokój wewnętrzny, redukcja napięć
 • akceptacja dla siebie i okoliczności
 • wzrost umiejętności koncentracji.

PRAKTYKI MINDFULNESS

Mindfulness to zbiór praktyk – formalnych i nieformalnych medytacji uważności. By praktykować mindfulness nie potrzeba żadnej wiedzy i przygotowania medytacyjnego – formy pozwalają na łagodne wejście w praktykę w dowolnym momencie. Liczą się tylko chęci do zatrzymania, do bycia ze sobą i bycia tu i teraz. Podczas zajęć będziesz poznawać różne ćwiczenia, które wykorzystać można by rozwijać swą uważność, redukować stres, łagodzić wewnętrzne napięcia.

Praktyki mindfulness są elementem treningu MBSR; ich celem jest wytrenowanie wewnętrznego „mięśnia uważności”.

Mindfulness jest nauką medytacji, jednak w żadnym momencie nie jest ona odwołaniem do jakiejkolwiek religii, w swojej formie pozostaje świecka.

Na tych zajęciach:

 • formalne i nieformalne praktyki medytacyjne w nurcie mindfulness
 • uważna praca z ciałem i oddechem
 • rozwijanie uważności na siebie, na innych

Dla kogo:

 • dla wszystkich zainteresowanych mindfulness i/lub potrzebujących uważności w swoim życiu; grupa początkująca/ogólna – zawsze możesz dołączyć do zajęć

Efekty regularnej praktyki:

 • wzrost uważności w codziennych sytuacjach
 • zbudowanie umiejętności wykorzystania oddechu do redukcji stresu i napięć
 • większa samoświadomość
 • osiągnięcie wewnętrznego spokoju
 • wzrost umiejętności koncentracji.

Praca indywidualna ma zupełnie inny wymiar rozwoju, niż spotkania grupowe. Dostosowana do Twoich potrzeb, może być odpowiedzią wszędzie tam, gdzie sytuacja jest wyjątkowa.

Korzyści wynikających z praktyki mindfulness jest bardzo wiele. Pomaga ona redukować ból fizyczny czy psychiczny, a także poznać go i zrozumieć jego naturę. To dąży do akceptacji, a ta w efekcie daje cudowne ukojenie.

Zapraszamy firmy i organizacje, które poszukują dla swoich pracowników programów z zakresu well-being, w których ideą przewodnią będzie zadbanie o pracownika.