Dla organizacji

Home    /     Dla organizacji

Mindfulness w biznesie

Zapraszam firmy i organizacje, które poszukują dla swoich pracowników programów z zakresu DOBROSTANU, w których ideą przewodnią będzie zadbanie o pracownika.

Mindfulness to metoda poprawy uważności i świadomej obecności dzięki której znacząco redukuje się stres, poczucie wypalenia, presja czy nerwowość działania.  A jak pokazuje praktyka i liczne badania, to właśnie stan emocjonalny pracownika oddziałuje w największym stopniu na poziom zaangażowania w pracy, koncentrację w działaniu, popełniane błędy i efektywność radzenia sobie z nimi oraz konfliktowość w relacjach indywidualnych i zespołowych.

Jeśli wynik biznesowy wiąże się z działaniami pracowników, to znaczy, że jest nierozłącznie powiązany także z ich emocjami, nastawieniem mentalnym i kompetencjami poznawczymi.

Mindfulness:

  • jest sprawdzoną metodą, opracowaną naukowo ponad 30 lat temu przez prof. Jona Kabat-Zinna i rozwijaną cały czas w Center For Mindfulness przy klinice uniwersyteckiej w Worcester (USA)
  • został wdrożony na większości Uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
  • jest wykorzystywany w biznesie, jako element rozwoju pracowników w organizacjach świadomie inwestujących w kulturę zdrowia jak eBay, Google, Aetna i wiele innych.
  • już po kilku tygodniach powoduje pozytywne zmiany w mózgu związane z koncentracją i równowagą wewnętrzną.

Czy wiesz?

Koncern medyczny Aetna wprowadził w 2014 roku monitorowany program Mindfulness dla blisko 15 tyś. spośród swoich pracowników. Po zakończeniu kursu rezultaty zaczęły przewyższać oczekiwania. Poziom deklarowanego stresu wśród pracowników spadł średnio o 28%, a poziom odczuwanego relaksu i jakości snu poprawił o 20%. Firma odnotowała, że dzięki temu uczestnicy programu zyskali dziennie 62 minuty produktywnego czasu, co w skali całej firmy przełożyło się na podniesienie rocznej produktywności o 3 tyś.$ na pracownika w ciągu roku.

Jak podkreśla CEO Aetna Mark Bertolini, program mindfulness przyniósł nie tylko  zaskakująco wysoki ROI, ale co ważniejsze  znacząco poprawił wskaźnik stabilności wzrostu (SGR) dzięki wzmocnieniu długookresowego zaangażowania i produktywności pracowników.

Zmiana której poszukujesz

Jak pokazują liczne badania Już po 7-8 tygodniach regularnej praktyki uważności zachodzą bardzo pozytywne  zmiany w mózgu: ludzie uczą się w jaki sposób regulować swoje emocje, jak być bardziej skoncentrowanym, przytomnym, ćwiczą cierpliwość, poszerzają swoje horyzonty poprzez otwieranie umysłu na nowe informacje i doświadczenia. Badania potwierdzają też, że mindfulnessredukuje poziom stresu, pomaga zwalczyć depresję, czy też zmniejszyć znacznie ryzyko pojawienia się stanu depresyjnego. Pomaga także w walce z różnego rodzaju lękami czy fobiami, przywraca równowagę w naszym życiu i pozwala nam czuć się bardziej szczęśliwym.

Wśród globalnych organizacji inwestujących w lekcje uważności i medytacji dla swoich pracowników warto wskazać liderów takich jak Apple, McKinsey, Procter & Gamble, General Mills, Genetech,eBay.

Firmy te wdrożyły i rozwijają zarówno regularne kursy mindfulness i lekcje relaksacji jak również programy redukcji stresu poprzez uważność. O krok dalej poszedł Googleotwierając w 2012 roku szkołę uważnego przywództwa biznesowego pod nazwą Search Inside Yourself Leadership Institute

Najważniejsze dla nas we współpracy z klientem:

Jakość

z biznesem współpracujemy od 2006 roku tworząc programy szkoleniowe, uczestnicząc w projektach edukacyjnych, konsultując HRowe rozwiązania; rozumiemy, jak ważny jest wymierny efekt oraz jak o niego zadbać, tak aby szkolenie nie było jedynie formą przekazu wiedzy. Projektując ofertę kluczowe jest dla nas poszukanie rozwiązań, które pozwolą wykształcić pożądane umiejętności, a także – a może nawet przede wszystkim – zbudować postawę, dzięki której zmiana będzie świadoma i długotrwała

Holistyczne podejście

by zrozumieć ówczesne problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi niezbędne jest włączenie nieco innego sposobu myślenia, niż dotychczas; zmieniający się w ogromnym tempie świat to zmieniająca się gospodarka, ale także potrzeby i oczekiwania pracowników; tworząc nasze propozycje towarzyszy nam idea, jaką opisał Frederic Laloux:Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami. Czy jesteśmy w stanie tworzyć organizacje wolne od patologii, biurokracji, wewnętrznych kłótni? Wolne od stresu i zawodowego wypalenia? Wolne od rezygnacji, niechęci i apatii? Czy jest możliwe nauczenie się takiego sposobu zarządzania, który czyni prace produktywną, sensowną i dającą spełnienie?
Zaczerpnięte z „Pracować inaczej”

Merytoryczna wiedza

nasze propozycje bazują zawsze na naukowym podłożu; sięgamy do własnej praktyki zawodowej, uczymy się od najlepszych i inspirujemy systemowymi rozwiązaniami; mówimy o faktach, łącząc teorię z praktyką i refleksją dajemy możliwość osobistego doświadczenia

Uważność

bo każda organizacja ma swoja unikalną kulturę organizacyjna, wartości i sposób widzenia; bo każdy pracownik ma swoje oczekiwania, potrzeby i dążenia; dlatego punktem wyjścia jest dla nas rozmowa, podczas której możemy słuchać.

Z ankiet i referencji:

Pracować inaczej…

Praca przestaje być miejscem, które ma tylko dostarczać środków do życia. Odkąd praca zajmuje większość naszego czasu poszukujemy w niej sensu i realizowania idei. Przestają się sprawdzać stare sposoby realizowania celów, na przykład „za pomocą kija i marchewki”. Jak dostrzegł Frederick Laloux im bardziej rozwinięta kultura organizacyjna i lepsze sposoby zarządzania, tym więcej będzie innowacyjności, większe spełnienie zawodowe, trwalsze i lepsze wyniki finansowe. Mimo niesamowitego postępu w ostatnich latach wiele osób wyczuwa, że obecny sposób, jakim zarządza się organizacjami został doprowadzony do granic możliwości. Gra o władzę, manipulacja, pełna napięć polityka przedsiębiorstw i wewnętrzne konflikty zbierają gorzkie żniwo w postaci nie tylko frustracji pracowników, ale coraz większej ilości stresu, a co za tym idzie całościowego spadku motywacji, efektywności i produktywności pracowników. Większość organizacji przeszło przez różne cykle programów odnowy i przekształceń: fuzje, centralizacje i decentralizacje, nowe systemy informatyczne, nowe misje i strategie, nowe karty wyników, nowe systemy motywacyjne. I z tego wszystkiego rodzi się poczucie, że w pewien sposób wyczerpaliśmy już pomysły na sposoby zarządzania organizacjami do granic możliwości i że znane nam sposoby mogą być tylko „tabletką”, a nie rozwiązaniem problemu. Z ekonomicznego punktu widzenia model ciągłego wzrostu przy ograniczonych zasobach musi dojść do ściany. Prawdopodobnie nie jest przesadą, lecz koniecznością, że przetrwanie zależeć będzie od zdolności przejścia do wyższych form świadomości, z poziomu których zaczniemy współpracować w nowy sposób, z korzyścią dla nas samych i świata. Albert Einstein powiedział kiedyś, że problemy nie mogą być rozwiązywane z tego samego poziomu świadomości, który je spowodował. Poszukujemy drogi do nowego sposobu postrzegania, nowej wizji życia i zarządzania. Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami. Czy jesteśmy w stanie tworzyć organizacje wolne od patologii, biurokracji, wewnętrznych kłótni? Wolne od stresu i zawodowego wypalenia? Wolne od rezygnacji, niechęci i apatii? Czy jest możliwe nauczenie się takiego sposobu zarządzania, który czyni prace produktywną, sensowną i dającą spełnienie?

Zaczerpnięte z „Pracować inaczej”  Frederic Laloux

Praca indywidualna ma zupełnie inny wymiar rozwoju, niż spotkania grupowe. Dostosowana do Twoich potrzeb, może być odpowiedzią wszędzie tam, gdzie sytuacja jest wyjątkowa.

Korzyści wynikających z praktyki mindfulness jest bardzo wiele. Pomaga ona redukować ból fizyczny czy psychiczny, a także poznać go i zrozumieć jego naturę. To dąży do akceptacji, a ta w efekcie daje cudowne ukojenie.

Zapraszamy firmy i organizacje, które poszukują dla swoich pracowników programów z zakresu well-being, w których ideą przewodnią będzie zadbanie o pracownika.