Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Mindfulness Based Stress Reduction Course ONLINE

10 stycznia, 2023 @ 7:00 pm - 9:30 pm

1200zł
 
Kurs MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) jest to 8-tygodniowy kurs uważności opracowany w latach 70-tych przez profesora Johna Kabat-Zinn’a i w oryginalnej wersji prowadzony przez licencjonowanych nauczycieli na całym świecie. Bazuje on na pracy naukowej, sięga do tradycji buddyjskiej medytacji uważności, integruje naukę wschodu i zachodu, łącząc się z elementami psychologi współczesnej.

Jak wygląda kurs?

Podczas 8 tygodni kursu jego uczestnicy uczą się w jaki sposób pracować ze swoimi nawykami i przekonaniami, tak by porzucać schematy myślowe na rzecz wolności mentalnej, większej samoświadomości, umiejętności redukowania napięcia emocjonalnego. Ważnym elementem kursu jest codzienna praktyka własna uczestników wg otrzymanych od nauczyciela MBSR wskazówek i nagrań. Ogromny sukces MBSR zawdzięcza on ponad 40-latom badań i ciągłemu rozwojowi metodologii. Nauczyciele mindfulness MBSR pracują zgodnie z międzynarodowymi standardami, poddając swą pracę mentoringowi i rozwijać się na własnej ścieżce medytacyjnej. Ponad to jest on przygotowaną naukowo i zamkniętą formułą, która z lekcji na lekcje otwiera arkana kolejnych fragmentów wiedzy i umiejętności, łącząc je w integralną całość. Dlatego też kursu MBSR nie da się porównać do żadnych warsztatów uważności, które nie korzystają z pełnej metody.

Czym różni się wersja stacjonarna od wersji on-line?

Merytorycznie nie różni się od kursu stacjonarnego MBSR. Otrzymasz te same materiały, nagrania. Będziemy widywać się raz w tygodniu na sesjach on-line, podczas których będziemy uczyć się kolejnych technik medytacji oraz zagłębiać w tematykę związaną z rozwijaniem zdolności redukcji stresu poprzez uważność.

Możesz być teraz w dowolnym miejscu na świecie i bez przeszkód przez osiem tygodni uczestniczyć w kursie 🙂

Czego się będziesz uczyć?

Podczas 8 tygodni programu przejdziesz drogę od adepta do praktyka medytacji. Rozwiniesz swoją zdolność koncentracji i ogniskowania uwagi. Rozpoznasz swoje schematy i wzorce reagowania w różnych sytuacjach. Nauczysz się rozróżniać co jest faktem, a co interpretacją Twojego umysłu na temat rzeczywistości. Oduczysz się niekonstruktywnego oceniania siebie i świata. Zamienisz to na większą akceptację i wolności wyboru. Zwiększysz świadomość własnych emocji i możliwości ich regulowania dzięki temu. Dowiesz się w jaki sposób pracować z własnymi myślami, tak by nie poddawać się ich nurtowi. Nawiążesz bliższy kontakt ze swoim ciałem, by moc świadomie korzystać z jego zasobów. Zaczniesz oddychać świadomie. Wykorzystywać oddech do redukcji stresu. Zmienisz swoją gospodarkę energetyczną, by mieć więcej witalności i siły. Będziesz budować więcej świadomych komunikatów, a co za tym idzie i zdrowych relacji z otoczeniem.

Dlaczego regularność?

Techniki oparte na uważności ściśle związane są z budowaniem nowych postaw i nawyków działania w oparciu o neuroplastyczność mózgu.  Dzięki pracy poznawczo-behawioralnej oraz technikom medytacyjnym zaadoptowanym do mentalnego treningu uwagi w procesie kilku tygodniowej regularnej pracy z mózgu tworzone są nowe połączenia mające na celu reorganizacje starych wzorców stresowych, adaptację do zmiennego środowiska, samo-naprawę oraz wzmacnianie procesów związanych z wytrwałością i koncentracją. 

Plastyczność synaptyczna mózgu

Podczas zaangażowania się w nową naukę i doświadczenia, a także regularną praktykę w mózgu tworzone są nowe połączenia neuronowe. Neurony na tej samej ścieżce komunikują się ze sobą w punkcie spotkań, synapsie. Za każdym razem, gdy ćwiczenia są powtarzane komunikacja lub transmisja synaptyczna wśród neuronów na tej samej ścieżce zwiększa się. Im większa ilość powtórzeń na tej samej ścieżce, tym trwalsze nawyki i nowe sposoby postrzegania.

Mindfulness a stres

Mindfulness postrzega stres jako osobiste doświadczenie wynikające z osobistej oceny poznawczej człowieka. Doświadczenia te łączą się w mózgu tworząc wzorce stresu. Regularna praktyka technik uważności pomaga odkodować stare wzorce i podczas kilku tygodni regularnej praktyki nauczyć się nowych sposobów reagowania i działania. Zmienić nawyki i rozwinąć inteligencję emocjonalną.

Inteligencja emocjonalna

Od niedawna naukowcy dostarczają coraz więcej dowodów na to, że emocje, a ściślej – inteligencja emocjonalna to czynnik, który decyduje o naszej umiejętności radzenia sobie w życiu praktycznym. Umiejętność ta zawiera w sobie zdolność do radzenia sobie ze stresem, zdolność do adaptowania się do nowych, ciągle zmieniających się warunków życia, ale też zdolność rozumienia uczuć i emocji innych. Pozwala na umiejętne wykorzystanie własnych uczuć w relacjach z innymi ludźmi. Właściwe kontrolowanie emocji pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji. Ułatwia asertywne uznanie własnego błędu, elastyczne dostosowanie się do okoliczności. Umożliwia podążanie za uczuciami i emocjami drugiej strony, z w konsekwencji – konstruktywną współpracę zamiast destrukcyjnej walki.

 

Jak będzie wyglądał kurs?

Czas trwania kursu to 8 tygodni, w trakcie których odbędzie się:
 • 8 spotkań po 2,5 h raz w tygodniu
 • dodatkowa sesja online – mini odosobnienie „Mindful Day”
 • własna codzienna praktyka wykonywana w domu na podstawie otrzymanych nagrań oraz instrukcji przekazanych podczas sesji.

Co otrzymasz?

 • komplet profesjonalnych materiałów pogłębiających tematykę każdej sesji
 • nagrania medytacji mindfulness do praktyki własnej 
 • wsparcie doświadczonej nauczycielki z 20-letnią praktyką własną 
 • możliwość jednej 30 min indywidualnej sesji uzupełniającej (online) w przypadku nieobecności na zajęciach 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z międzynarodowymi standardami (pod warunkiem ukończenia go w całości)
 • niesamowite doświadczenie, które przy Twoim zaangażowaniu przyniesie zmianę, której się nawet nie spodziewasz. 

Tematy kursu 

8-tygodniowy kurs uważności jest jak osobista podróż, która zabierze Cię dokładnie tam, gdzie masz być dając Ci możliwość bezocennego i uważnego przyglądnięcia się swojemu życiu i obserwowania swoich zachowań. 
Jak daleko będziesz w tej podróży, na ile sobie pozwolisz – zależy od Twojego zaangażowania. 
Medytacji się nie próbuje, tak jak nie próbuje się oddychania.
Medytacja nie jest pomysłem na chwilę – tak stosowaną możemy nazwać relaksacją, technika wyciszania, sposobem na relaks. 
Medytacja jest o czymś innym. To spotkanie ze sobą w prawdzie, jest procesem odkrywania siebie samego, nawiązywania komunikacji z własną duszą i ciałem. 
 
Czego się uczymy?

1 sesja „Pierwszy smak uważności” 

 • nieosądzające i nieoceniające zauważanie siebie
 • zatrzymanie się, by zasmakować życia na nowo
 • rozwijanie mięśnia uwagi
 • wyrabianie cierpliwości.

2 sesja „Autopilot i umysł początkującego”

 • czym jest początkującego
 • postrzeganie świata, postrzeganie siebie
 • zauważanie iluzji i interpretacji w naszym postrzeganiu
 • zauważanie automatycznego pilota
 • budowanie świadomości oddechu.

3 sesja „Uważna praca z ciałem”

 • uczenie się obserwacji i akceptacji granic
 • doświadczanie własnego ciała
 • uświadamianie sobie własnych ograniczeń, badanie granic  i łagodna praca z nimi
 • budowanie postawy życzliwości wobec własnego ciała
 • istota przyjemnych zdarzeń w życiu.

4 sesja „Uważne podejście do stresu”

 • zrozumienie istoty stresu
 • rozpoznanie własnego łańcucha reakcji stresowej 
 • zauważanie warstwy znaczeń, jakie nadajemy zdarzeniom
 • przyjemne i nieprzyjemne zdarzenia a stres

5 sesja „Myśli są tylko myślami”

 • uświadamianie sobie swoich myśli, a także wzorca ich powstawania
 • uważna obserwacja myśli, poznawanie wzorców myślowych wywołujących stres
 • przyglądanie się stresującym myślom i formie ich powstawania
 • świadomość, że myśli to nie ja.

6 sesja „Spotkanie z tym co trudne”

 • poznanie spektrum emocji i ich rozpoznawanie
 • akceptacja całości doświadczania życia, czym jest pełnia
 • wgląd w istotę własnych trudnych emocji i stanów
 • radzenie sobie z wewnętrznymi przeżyciami.

7 sesja „Uważna komunikacja, uważne relacje”

 • doświadczenie prawdy o własnej postawie i nastawieniu do życia, a relacjach jakie tworzymy 
 • rozpoznanie własnych nawyków podczas komunikacji
 • wyrażanie swoich myśli i uczuć
 • istota zrozumienia innych i współodczuwanie.

8 sesja „A rzeka płynie”

 • podsumowanie całości kursu
 • dbanie o siebie jako ważny element rozwoju 
 • wdrażanie uważności w codziennym życiu, refleksja nad własnym rozwojem
 • opracowanie osobistych dążeń i celów związanych z praktyką Mindfulness.
 

Organizacyjnie

Forma kursu: online / będziemy spotykać się na platformie ZOOM / nie potrzebujesz płatnej wersji, wystarczy instalacja programu/aplikacji
 
Terminy kursu:
Zaczynamy 10.01.2023. Kurs będzie odbywał się we wtorki w godz. 19:00 – 21:30
Terminy spotkań: 10.01., 17.01, 24.01., 31.01., 7.02., 14.02., 21.02., 28.02.
Dzień uważności: 25.02.
 
Co jeśli nie możesz w którymś terminie? 
Nie przejmuj się, uzupełnimy sesje indywidualnie. Każdemu uczestnikowi oferuję jedną 30 min sesje online w przypadku nieobecności. 
 

Inwestycja

Cena kursu 1200 zł 
Raty:
1200 zł przy wpłacie 200 zł zaliczki, reszta wpłaty: 500 zł przed sesja III, 500 zł przed sesją VII
 
W przypadku braku odpowiedniej liczby osób, HOLI Body&Mind Center (Holi Life&Businesss Mindful Solutions), jako organizator kursu, dokona całkowitego zwrotu wpłaty lub wpłata ta zostanie zaliczona na poczet kolejnego kursu, jeśli Uczestnik wyrazi na to zgodę.

W celu potwierdzenia rezerwacji prosimy o wpłatę określonego w harmonogramie wpłat zadatku na kurs. Dokonanie wpłaty gwarantuje rezerwację miejsca w grupie i przygotowanie materiałów edukacyjnych.

Istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w kursie do 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie  lub w trakcie trwania kursu Uczestnik jest zobowiązany pokryć 100% wartości kursu.

 

Zapisy:

Pierwszym krokiem jest wypełnienie ZGŁOSZENIA ONLINE
Następnie umówimy się na krótką rozmowę.
Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata.
Masz pytania? jestem dla Ciebie: 508098116 lub umów się:
UMÓW SIĘ ZE MNĄ NA KONSULTACJĘ.

Prowadzi

Sylwia RoMa (Rogala-Marciniak)
 • Certyfikowana nauczycielka mindfulness &compassion MBSR/MBCL (certyfikat Maindfulness Based Stress Reduction wydany przez Institute for Mindfulness-Based Approaches/Polski Instytut Mindfulness; certyfikat Mindfulness-Based Compassionate Living wydany przez Polski Instytut Mindfulness).
 • Dyrektorka Studium Nauczycielskiego dla przyszłych nauczycieli MBSR. Superwizorka MBI:TAC (Mindfulness-Based Interventions: Teaching Assessment Criteria).
 • Ericksonowski Coach, Trenerka biznesu i wykładowczyni akademicka na Uniwersytecie Łódzkim. Dyplomowana nauczycielka jogi w systemie hatha-yogi metodą BKS Iyengara o stopniu Introductory II.
 • Absolwentka Erickson College programów „Art &Scienece of Coaching” oraz „The Art & Science of Mindfulness”.
 • Współautorka bestsellera „Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju” (Wolters Kluwer Polska – ABC, 2012r. ).
 • Była Prezeska Polskiego Instytutu Mindfulness. Wcześniej pełniła tez rolę Dyrektorki Izby Coachingu w Łodzi.
 • Pomaga osobom w kryzysie, zmianie, wypaleniu, przeciążeniu mentalnym i emocjonalnym. Uczy w jaki sposób opanować umysł i przywrócić spokój. Pokazuje jak zatrzymać błędne koło chronicznego stresu i jak zarządzać własną gospodarką energetyczną. Pokazuje jak w biznesie puszczać napięcie i radzić sobie w kryzysowych sytuacjach.
 • Wspiera w podnoszeniu samoświadomości i odzyskaniu kontaktu z ciałem.
 • Prowadzi autorskie procesy indywidualne uczące budować osobistą odpornośc psychiczną, warsztaty uczące redukcji stresu dla firm oraz licencjonowane kursy mindfulness.
 • Medytację i jogę zaczęła praktykować mając 20 lat i od tamtej pory jest nieustannie na tej drodze.

Szczegóły

Data:
10 stycznia, 2023
Godzina:
7:00 pm - 9:30 pm
Koszt:
1200zł
Kategorie Wydarzenie:
,
Wydarzenie Tagi:
, , , , ,

Miejsce wydarzenia

ONLINE

Organizator

MindfulnessLAB by Sylwia RoMa
Phone
508098116