Newsletter

Dziękuję, że tu jesteś. Jeśli chcesz być poinformowana/y o ciekawych wydarzeniach, które organizuję: kursach, warsztatach, wyjazdach, kręgach – raz na czas będę wysyłać Ci informacje o nich. 

W liście do Ciebie podzielę się też zawsze jakąś wartościową treścią z zakresu mindfulness, pracy z ciałem albo duchowości.
Sprawdź Spam w swojej skrzynce mailowej i dodaj mnie do zaufanych obiorców – to nam ułatwi komunikację. 

Czekam na spotkanie z Tobą!

				
					<!-- MailerLite Universal -->
<script>
    (function(w,d,e,u,f,l,n){w[f]=w[f]||function(){(w[f].q=w[f].q||[])
    .push(arguments);},l=d.createElement(e),l.async=1,l.src=u,
    n=d.getElementsByTagName(e)[0],n.parentNode.insertBefore(l,n);})
    (window,document,'script','https://assets.mailerlite.com/js/universal.js','ml');
    ml('account', '745127');
</script>
<!-- End MailerLite Universal -->