fbpx

Cennik Kart Członkowskich

Opłaty i Członkostwo w Klubie HOLI Body&Mind Center

 1. Członkostwo jest obowiązkowe dla wszystkich klientów korzystających z usług Centrum. Członkostwo powstaje z momentem zalogowania poprzez stronę http://centrumholi.pl/rejestracjacennik lub https://app.fitssey.com/centrumholi/frontoffice/login, z czego wynika fakt zapoznania się oraz akceptacji zasad obowiązujących w Centrum, Regulaminu Centrum oraz wykupienia odpowiedniej Karty Członkowskiej, uprawniającej do korzystania z usług oraz dającej możliwość rezerwacji zajęć.
 2. Z usług Centrum na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mają prawo korzystać również osoby, które wykupiły jednorazowe wejście na zajęcia, potwierdzając tym samym warunki uczestnictwa i akceptując Regulamin.
 3. Członkostwo w Klubie jest imienne, co oznacza, że nie może być odstępowane osobom trzecim. Karta Członkowska określa czas, na który obowiązuje umowa.W przypadku rezygnacji z usług Centrum przed wygaśnięciem Karty Członkowskiej, Centrum nie zwraca wcześniej uiszczonych opłat członkowskich.
 4. Klient otrzymuje Kartę Członkowską̨, którą powinien pokazać w Recepcji Centrum przed każdym wejściem na zarezerwowane zajęcia. W przypadku jej zgubienia Klient powinien niezwłocznie zawiadomić pracownika Centrum celem wydania duplikatu karty. Centrum ma prawo nie wpuścić na zajęcia osób, które nie okażą ważnego Karnetu.
 5. Karta OK SYSTEM, FIT-PROFIT, BENEFIT SYSTEMS, i inne tego typu karty, są akceptowane przez Centrum tylko pod warunkiem współpracy Centrum z firmami świadczącymi tego typu usługi. Posiadacz tego rodzaju karty zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Centrum i obowiązują go takie same zasady jak pozostałych klientów Centrum.

Karta Członkowska:

 • daje użytkownikowi możliwość rezerwacji zajęć
 • pozwala na korzystanie z usług z grafika pracy z ciałem w wykupionym wariancie Karty
 • przyznaje zniżki 5% na ofertę wydarzeń i warsztatów organizowanych przez Centrum w okresie posiadania aktywnego członkostwa
 • przy nieprzerwanym członkostwie przez 6 kolejnych miesięcy przyznaje rabat 10% na każdą kolejna Kartę w nieprzerwanym cyklu
 • przy nieprzerwanym członkostwie przez 12 miesięcy przyznaje 50% rabatu na kurs MBSR.

Zasady użytkowania w Centrum:

 1. Po przybyciu do Klubu należy okazać w Recepcji Kartę Członkowską w celu weryfikacji obecności. Klienci korzystający z Multi-karnetów dodatkowo proszeni są o rejestracje wejścia z użyciem swojego Karnetu (Karty, Multi-Karnetu) i okazanie dokumentu tożsamości.
 2. Następnie prosimy zostawić kartę w Recepcji w celu otrzymania kluczyka do szatani.
 3. Po zakończeniu ćwiczeń́ należy zwrócić kluczyk w Recepcji i odebrać Kartę Członkowską. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia kluczyka do szafki pobrana zostanie opłata w wysokości 50 zł.

Po zakupie karty on-line odbierz swoją Kartę w naszej Recepcji!

Warianty Kart:

Karta Członkowska 4 Wejścia

 • 120 zł/ 30 dni
 • Uprawnienia: możliwość uczestniczenia w 4 wybranych zajęciach pracy z ciałem (różne formy jogi,  zdrowy kręgosłup, bodyART®,pilates, mobility) oraz YogaBoard® w ciągu 30 dni od daty zakupu

Karta Członkowska  8 Wejść

 • 180 zł/ 30 dni
 • Uprawnienia: możliwość uczestniczenia w 8 wybranych zajęciach pracy z ciałem (różne formy jogi,  zdrowy kręgosłup, bodyART®,pilates, mobility) oraz YogaBoard® w ciągu 30 dni od daty zakupu

Karta Członkowska Open 14 dni 

 • 110 zł/ 14 dni
 • Uprawnienia: możliwość uczestniczenia w dowolnej ilości zajęć pracy z ciałem (różne formy jogi,  zdrowy kręgosłup, bodyART®,pilates, mobility) oraz YogaBoard® w ciągu 14 dni od daty zakupu

Karta Członkowska Open 30 dni 

 • 200 zł/ 30 dni
 • Uprawnienia: możliwość uczestniczenia w dowolnej ilości zajęć pracy z ciałem (różne formy jogi,  zdrowy kręgosłup, bodyART®,pilates, mobility) oraz YogaBoard® w ciągu 30 dni od daty zakupu

Karta Członkowska Multi-Kaucja

 • kaucja wysokości pojedynczego wejścia 40 zł
 • Uprawnienia: możliwość uczestniczenia w dowolnej ilości zajęć pracy z ciałem (różne formy jogi,  zdrowy kręgosłup, bodyART®,pilates, mobility) oraz YogaBoard®

Przeznaczona jedynie dla posiadaczy Kart:

 • Benefit Systems/Multisport Plus i MultiSport Senior
 • OK System
 • Fit Profit

Karta Członkowska Multi-Kaucja
– jest obowiązkową opłatą aktywacyjną rezerwację zajęć Centrum
– wykupiona karta jest bezzwrotna bez względu na ilość wykorzystanych wejść
– daje użytkownikowi możliwość rezerwacji zajęć w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia zakupu / 100 wejśc na zajęcia
– opłata stanowi również kaucję wysokości naszego pojedynczego wejścia – jest pobierana w przypadku dwóch pustych/nie anulowanyc rezerwacji; w tej sytuacji należy zakupić nową KC Multi-Kaucja

Dla Dzieci i Mam

Karta Członkowska dla Dzieci 4 Wejścia

 • 110 zł/ 30 dni
 • Uprawnienia: możliwość uczestniczenia w 4 zajęciach jogi dla dzieci w ciągu 30 dni od daty zakupu; grupa wiekowa 4-12 lat

Dzieci mogą przebywać w centrum jedynie pod nadzorem opiekuna prawnego.

Karta Członkowska dla Dzieci 6 Wejść

 • 150 zł/ 30 dni
 • Uprawnienia: możliwość uczestniczenia w 6 zajęciach jogi dla dzieci w ciągu 30 dni od daty zakupu; grupa wiekowa 4-12 lat.

Dzieci mogą przebywać w centrum jedynie pod nadzorem opiekuna prawnego.

Karta Członkowska Open Mama i Dziecko

 • 230 zł / 30 dni
 • możliwość uczestniczenia w dowolnej ilości zajęć pracy z ciałem (różne formy jogi,  zdrowy kręgosłup, bodyART®,pilates, mobility) oraz YogaBoard®;
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach jogi dla dzieci (w przedziale wiekowym 4-12) i/lub jogi dla mam z dziećmi  (w przedziale wiekowym 0-4 lata) w ciągu 30 dni od daty zakupu

Dzieci mogą przebywać w centrum jedynie pod nadzorem opiekuna prawnego.

Pojedyncze Wejście dla dorosłych

40 zł

Pojedyncze wejście dla dzieci

30 zł

Dodatkowe zniżki:

 1. Zniżki w wysokości 10% przysługują uczniom i studentom do 26 roku życia, stałym klientom, emerytom oraz rencistom.

REJESTRACJA

Jeśli jesteś nowym klientem załóż swój profil rejestrując się on-line i odbierz darmową wejściówkę na wybrane zajęcia dla dorosłych.

Opłaty  za wybrany karnet możesz dokonać w recepcji Centrum lub przelewem elektronicznym.

Problem z fitssey?
Wejdź w link poniżej

fitssey.com/centrumholi/login