Zobacz Grafik zajęć
Zobacz Terminarz wydarzeń

Praca Systemowa – czym jest i czy jest dla mnie?

Hellinger Sciencia® to uniwersalna nauka o porządkach i regułach panują w relacjach międzyludzkich stworzona i rozwijana przez Berta i Sophie Hellinger, znanych i cenionych terapeutów, autorów licznych publikacji i twórców metod pracy z konstelacją rodzinną. Hellinger Sciencia® to także rozwijana metoda pracy wykorzystująca tzw. nowe ciche ustawienia jako formę indywidualnej i grupowej pracy terapeutycznej pozwalającej na odkrywanie wzorców,  blokad i uwikłań leżących u podstaw osobistych niepowodzeń, chorób i życiowej stagnacji.  Dostrzeżenie i uświadomienie systemowych przyczyn cierpienia działa uwalniająco i uzdrawiająco, wspomagając w odzyskiwaniu równowagi, wykorzystywaniu własnego potencjału czy poprawie relacji międzyludzkich.

Metoda Nowych Ustawień systemowych

To  praca grupowa polegająca na  tworzeniu przestrzennych obrazów doświadczanej sytuacji i uzyskiwaniu wglądu w panujące w niej porządki (i nieporządki). Poprzez wykorzystanie współodczuwania  i współświadomości możliwe staje się odkrywanie tego co najsilniej oddziałuje w relacjach międzyludzkich, będące przyczyną uwikłania i blokady.  Pracująca wspólnie grupa,  koncentruje się na odczuwaniu i podążaniu za pojawiającym się ruchem, tworząc kolejne obrazy ujawniające źródła problemów  poszczególnych ustawiających osób. Tworzy to jednocześnie okazję do poszukiwania możliwych rozwiązań i przywracania pierwotnego porządku relacji.  Każdy uczestnik warsztatu ma zatem możliwość zarówno przyjrzenia się swojemu (problematycznemu) tematowi jak i pracy na rzecz innych uczestników w roli reprezentanta osób i zjawisk z ustawianej sytuacji.

Każdy uczestnik warsztatu ma możliwość zarówno przyjrzenia się swojemu (problematycznemu) tematowi jak i pracy na rzecz innych uczestników w roli reprezentanta osób i zjawisk z ustawianej sytuacji.  Uczestnictwo w warsztacie zakłada aktywną rolę w ćwiczeniach i zadaniach indywidualnych oraz pracę w poszczególnych ustawieniach w charakterze obserwatora, reprezentanta lub ustawiającego swój problem.

Zalety i korzyści metodyki Hellinger Sciencia®

Dla kogo

Metoda Nowych ustawień systemowych jest uniwersalną metodą wprowadzania porządków i przywracania równowagi w każdej sferze życia. Warto zatem aby korzystały z niej osoby które:

Hellinger Sciencia® w pracy i firmie

Nasze życie zawodowe nigdy nie pozostaje w oderwaniu od sieci naszych relacji rodzinnych i rodowych w których żyjemy. Ukryte wzorce zachowań, lojalność wobec losów naszych rodziców i przodków, uwikłania w zaburzone porządki relacji – wszystko to odciska się na naszym życiu, w tym na naszej pracy zawodowej, działalnościach które prowadzimy.  Dlatego uwalnianie swojego potencjału, kształtowanie kariery i osiąganie sukcesów zawodowych zawsze zaczyna się od uporządkowania w swoim systemie  relacji.

Z drugiej strony, firma w której pracujemy lub której jesteśmy właścicielami sama w sobie również stanowi system relacji międzyludzkich. Kiedy relacje w organizacji są w nieładzie, a formalne uregulowania nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego, firma nie będzie się rozwijała, doświadczając jako całość takich samych trudności, blokad i regresu co poszczególni zatrudnienie w niej ludzie..  Dlatego zarządzanie firmą również wymagać będzie odkrywania ukrytych blokad, oczyszczania relacji i przywracania naturalnych porządków w czym pomagają Nowe ustawienia systemowe i Hellinger Sciencia®.

Rozwój firmy i kariery zawodowej zawsze przebiega w sieci relacji nazywanych systemem. Tak długo jak relacje te będą pozostawały w nieporządku i nierównowadze biznes nie będzie się rozwijał, a na drodze zawodowej będziemy doświadczać trudności, blokad i regresu.  Warsztat wykorzystujący metodę nowych ustawień systemowych i Hellinger Sciencia® pozwala odkrywać ukryte blokady, oczyszczać relacje i przywracać naturalne porządki w firmie, biznesie i własnej karierze.  Zastosowanie metod koaktywnych wzmacnia ponadto osobisty potencjał do działania oraz kreatywność, przygotowując uczestników do transformacji na drodze do sukcesu.

Poprzez pracę indywidualną i grupową na warsztacie oraz wykorzystanie przestrzennych obrazów sytuacji, uczestnicy uzyskują wgląd we własne problemy, odnajdują przyczyny źródłowe i przywracają równowagę życiową, rozwijając przy tym swoją intuicję, wrażliwość i integralność w działaniu.

Przykładowe problemy w sferze zawodowej i biznesowej:

Przykładowe problemy w sferze prywatnej:

Autor: dr Łukasz Marciniak