fbpx

Studia podyplomowe – Mindfulness w edukacji

Zapraszamy serdecznie na studia podyplomowe, które współtworzymy i organizujemy na Uniwersytecie Łódzkim.

Podyplomowe Studia „Mindfulness w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży” są odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie rozwijaniem uważności i nowego rodzaju kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży.

Podstawowym założeniem studium jest tworzenie kompetencji związanych z rozwijaniem osobistej uważności i koncentracji, a także redukcją stresu i budowaniem więzi społecznych opartych na empatii u dzieci, młodzieży i dorosłych – w trakcie procesów edukacyjnych.

Adresaci Studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych związanych z obszarem mindfulness zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej. Skierowane są do pedagogów, psychologów i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę, jak również do wszystkich osób pracujących lub planujących pracę edukacyjną z dziećmi lub młodzieżą.

Nie jest wymagane doświadczenie w zakresie treningu Mindfulness, wszystkiego nauczysz się na studiach.

Cele kształcenia

Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu Mindfulness, rozumianej jako kompetencja społeczna przyczyniająca się do optymalnego rozwoju potencjału człowieka, głównie z zakresie rozwoju umiejętności życiowych i postaw prozdrowotnych w obszarach zdrowia psychicznego i fizycznego.

Studia mają także na celu propagowanie idei Mindfulness w Polsce, szczególnie w obszarach edukacji i przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć z uczniami w różnych formach edukacyjnych.

Czym jest Mindfulness?

Mindfulness to metodyka rozwijana naukowo przez zespół amerykańskich profesorów pod przewodnictwem Jona Kabat-Zinna w Center of Mindfuness, Uniwerstet w Massachusetts – University of Massachusetts Medical School (UMass Medical School).

Specjalista w tym obszarze to osoba posiadająca kompetencje umożliwiające profesjonalne wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych w obszarze relacji interpersonalnych i reguł społecznych (związków, rodzin, dzieci), realizacji planów i celów życiowych i podejmowania życiowych wyzwań.

Studium w założeniu ma wykorzystywać wiedzę z zakresu socjotechniki rozwoju osobistego, budowania społecznych kompetencji i komunikowania społecznego, studiów nad relacjami międzyludzkimi oraz innych metod socjologicznych i psycho-socjologicznych w praktyce osobistego rozwoju. Studia będą tym samym realizować postulat wykorzystania nauki do praktycznego zastosowania w obrębie praktyki zawodowej specjalistów wspierających rozwój kompetencji interpersonalnych ludzi. Znajduje to swoje odzwierciedlenie zarówno w programie studiów jak i w wyselekcjonowanej kadrze dydaktycznej. Takie rozwiązanie gwarantuje efektywny transfer wiedzy naukowej i dostosowanie jej zakresu do aktualnych potrzeb rynkowych, zapewniając jednocześnie użyteczność zdobywanych kompetencji.

Więcej na temat studiów – przejdź na stronę