fbpx

Dla Organizacji

Mindfulness w biznesie

Zapraszamy firmy i organizacje, które poszukują dla swoich pracowników programów z zakresu well-being, w których ideą przewodnią będzie zadbanie o pracownika.

Mindfulness to metoda poprawy uważności i świadomej obecności dzięki której znacząco redukuje się stres, poczucie wypalenia, presja czy nerwowość działania.  A jak pokazuje praktyka i liczne badania, to właśnie stan emocjonalny pracownika oddziałuje w największym stopniu na poziom zaangażowania w pracy, koncentrację w działaniu, popełniane błędy i efektywność radzenia sobie z nimi oraz konfliktowość w relacjach indywidualnych i zespołowych.

Jeśli wynik biznesowy wiąże się z działaniami pracowników, to znaczy, że jest nierozłącznie powiązany także z ich emocjami, nastawieniem mentalnym i kompetencjami poznawczymi.

Mindfulness:

  • jest sprawdzoną metodą, opracowaną naukowo ponad 30 lat temu przez prof. Jona Kabat-Zinna i rozwijaną cały czas w Center For Mindfulness przy klinice uniwersyteckiej w Worcester (USA)
  • został wdrożony na większości Uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
  • jest wykorzystywany w biznesie, jako element rozwoju pracowników w organizacjach świadomie inwestujących w kulturę zdrowia jak eBay, Google, Aetna i wiele innych.
  • już po kilku tygodniach powoduje pozytywne zmiany w mózgu związane z koncentracją i równowagą wewnętrzną.

Czy wiesz?

Koncern medyczny Aetna wprowadził w 2014 roku monitorowany program Mindfulness dla blisko 15 tyś. spośród swoich pracowników. Po zakończeniu kursu rezultaty zaczęły przewyższać oczekiwania. Poziom deklarowanego stresu wśród pracowników spadł średnio o 28%, a poziom odczuwanego relaksu i jakości snu poprawił o 20%. Firma odnotowała, że dzięki temu uczestnicy programu zyskali dziennie 62 minuty produktywnego czasu, co w skali całej firmy przełożyło się na podniesienie rocznej produktywności o 3 tyś.$ na pracownika w ciągu roku.

Jak podkreśla CEO Aetna Mark Bertolini, program mindfulness przyniósł nie tylko  zaskakująco wysoki ROI, ale co ważniejsze  znacząco poprawił wskaźnik stabilności wzrostu (SGR) dzięki wzmocnieniu długookresowego zaangażowania i produktywności pracowników.

 

Zmiana której poszukujesz

Jak pokazują liczne badania Już po 7-8 tygodniach regularnej praktyki uważności zachodzą bardzo pozytywne  zmiany w mózgu: ludzie uczą się w jaki sposób regulować swoje emocje, jak być bardziej skoncentrowanym, przytomnym, ćwiczą cierpliwość, poszerzają swoje horyzonty poprzez otwieranie umysłu na nowe informacje i doświadczenia. Badania potwierdzają też, że mindfulnessredukuje poziom stresu, pomaga zwalczyć depresję, czy też zmniejszyć znacznie ryzyko pojawienia się stanu depresyjnego. Pomaga także w walce z różnego rodzaju lękami czy fobiami, przywraca równowagę w naszym życiu i pozwala nam czuć się bardziej szczęśliwym.

 

Wśród globalnych organizacji inwestujących w lekcje uważności i medytacji dla swoich pracowników warto wskazać liderów takich jak Apple, McKinsey, Procter & Gamble, General Mills, Genetech,eBay.

Firmy te wdrożyły i rozwijają zarówno regularne kursy mindfulness i lekcje relaksacji jak również programy redukcji stresu poprzez uważność. O krok dalej poszedł Googleotwierając w 2012 roku szkołę uważnego przywództwa biznesowego pod nazwą Search Inside Yourself Leadership Institute

 

Najważniejsze dla nas we współpracy z klientem:

  • jakość – z biznesem współpracujemy od 2006 roku tworząc programy szkoleniowe, uczestnicząc w projektach edukacyjnych, konsultując HRowe rozwiązania; rozumiemy, jak ważny jest wymierny efekt oraz jak o niego zadbać, tak aby szkolenie nie było jedynie formą przekazu wiedzy. Projektując ofertę kluczowe jest dla nas poszukanie rozwiązań, które pozwolą wykształcić pożądane  umiejętności, a także – a może nawet przede wszystkim – zbudować postawę, dzięki której zmiana będzie świadoma i długotrwała
  • holistyczne podejście – by zrozumieć ówczesne problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi niezbędne jest włączenie nieco innego sposobu myślenia, niż dotychczas; zmieniający się w ogromnym tempie świat to zmieniająca się gospodarka, ale także potrzeby i oczekiwania pracowników; tworząc nasze propozycje towarzyszy nam idea, jaką opisał Frederic Laloux:Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami. Czy jesteśmy w stanie tworzyć organizacje wolne od patologii, biurokracji, wewnętrznych kłótni? Wolne od stresu i zawodowego wypalenia? Wolne od rezygnacji, niechęci i apatii? Czy jest możliwe nauczenie się takiego sposobu zarządzania, który czyni prace produktywną, sensowną i dającą spełnienie?Zaczerpnięte z „Pracować inaczej” 
  • merytoryczna wiedza –  nasze propozycje bazują zawsze na naukowym podłożu; sięgamy do własnej praktyki zawodowej, uczymy się od najlepszych i inspirujemy systemowymi rozwiązaniami; mówimy o faktach, łącząc teorię z praktyką i refleksją dajemy możliwość osobistego doświadczenia
  • uważność – bo każda organizacja ma swoja unikalną kulturę organizacyjna, wartości i sposób widzenia; bo każdy pracownik ma swoje oczekiwania, potrzeby i dążenia; dlatego punktem wyjścia jest dla nas rozmowa, podczas której możemy słuchać.

 

Z ankiet i referencji:

     „…Polecam szczególnie ze względu na „ciepło”, spokój oraz pełny profesjonalizm prowadzącej Sylwii..” (Joanna, uczestniczka kursu MBSR)

     „… Pełen profesjonalizm, świetny kontakt z grupą, podążanie za procesem. Widać, że Sylwia Rogala-Marciniak to profesjonalistka na sali…” (Anna, uczestniczka szkolenia „Od szefa do lidera – koncepcje i style”)

     „Warsztaty, prowadzone profesjonalnie, a jednocześnie pozwalające nam na odprężenie i relaks, przybliżyły możliwości jakie daje mindfulness w pracy zawodowej…”(Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu ŁARR)

     „ Udzielam Pani Sylwii Rogali-Marciniak referencji za okres współpracy z Izbą Coachingu. Zbudowała strategię działania oddziału Izby w województwie łódzkim. Podejmowała inicjatywy związane z działalnością̨ organizacji oraz działania służące upowszechnianiu wiedzy o profesjonalnym coachingu…” (Agnieszka Kasprzycka, Prezes Izby Coachingu)

     „…Szkolenie z zakresu redukcji stresu zawodowego z elementami mindfulness zostało przygotowane i dostosowane do potrzeb grupy przez profesjonalnego prowadzącego – p. Sylwię Rogalę-Marciniak (…) (Agnieszka Drachal, Acting Head of Operations SE, NOC PL, Nordea Bank AB S.A.).