fbpx

Dla Organizacji

Mindfulness w biznesie

Zapraszamy firmy i organizacje, które poszukują dla swoich pracowników programów z zakresu well-being, w których ideą przewodnią będzie zadbanie o pracownika.

Mindfulness to metoda poprawy uważności i świadomej obecności dzięki której znacząco redukuje się stres, poczucie wypalenia, presja czy nerwowość działania.  A jak pokazuje praktyka i liczne badania, to właśnie stan emocjonalny pracownika oddziałuje w największym stopniu na poziom zaangażowania w pracy, koncentrację w działaniu, popełniane błędy i efektywność radzenia sobie z nimi oraz konfliktowość w relacjach indywidualnych i zespołowych.

Jeśli wynik biznesowy wiąże się z działaniami pracowników, to znaczy, że jest nierozłącznie powiązany także z ich emocjami, nastawieniem mentalnym i kompetencjami poznawczymi.

Mindfulness:

  • jest sprawdzoną metodą, opracowaną naukowo ponad 30 lat temu przez prof. Jona Kabat-Zinna i rozwijaną cały czas w Center For Mindfulness przy klinice uniwersyteckiej w Worcester (USA)
  • został wdrożony na większości Uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii
  • jest wykorzystywany w biznesie, jako element rozwoju pracowników w organizacjach świadomie inwestujących w kulturę zdrowia jak eBay, Google, Aetna i wiele innych.
  • już po kilku tygodniach powoduje pozytywne zmiany w mózgu związane z koncentracją i równowagą wewnętrzną.

Czy wiesz?

Koncern medyczny Aetna wprowadził w 2014 roku monitorowany program Mindfulness dla blisko 15 tyś. spośród swoich pracowników. Po zakończeniu kursu rezultaty zaczęły przewyższać oczekiwania. Poziom deklarowanego stresu wśród pracowników spadł średnio o 28%, a poziom odczuwanego relaksu i jakości snu poprawił o 20%. Firma odnotowała, że dzięki temu uczestnicy programu zyskali dziennie 62 minuty produktywnego czasu, co w skali całej firmy przełożyło się na podniesienie rocznej produktywności o 3 tyś.$ na pracownika w ciągu roku.

Jak podkreśla CEO Aetna Mark Bertolini, program mindfulness przyniósł nie tylko  zaskakująco wysoki ROI, ale co ważniejsze  znacząco poprawił wskaźnik stabilności wzrostu (SGR) dzięki wzmocnieniu długookresowego zaangażowania i produktywności pracowników.

Zmiana której poszukujesz

Jak pokazują liczne badania Już po 7-8 tygodniach regularnej praktyki uważności zachodzą bardzo pozytywne  zmiany w mózgu: ludzie uczą się w jaki sposób regulować swoje emocje, jak być bardziej skoncentrowanym, przytomnym, ćwiczą cierpliwość, poszerzają swoje horyzonty poprzez otwieranie umysłu na nowe informacje i doświadczenia. Badania potwierdzają też, że mindfulnessredukuje poziom stresu, pomaga zwalczyć depresję, czy też zmniejszyć znacznie ryzyko pojawienia się stanu depresyjnego. Pomaga także w walce z różnego rodzaju lękami czy fobiami, przywraca równowagę w naszym życiu i pozwala nam czuć się bardziej szczęśliwym.

Wśród globalnych organizacji inwestujących w lekcje uważności i medytacji dla swoich pracowników warto wskazać liderów takich jak Apple, McKinsey, Procter & Gamble, General Mills, Genetech,eBay.

Firmy te wdrożyły i rozwijają zarówno regularne kursy mindfulness i lekcje relaksacji jak również programy redukcji stresu poprzez uważność. O krok dalej poszedł Googleotwierając w 2012 roku szkołę uważnego przywództwa biznesowego pod nazwą Search Inside Yourself Leadership Institute

Najważniejsze dla nas we współpracy z klientem:

  • jakość – z biznesem współpracujemy od 2006 roku tworząc programy szkoleniowe, uczestnicząc w projektach edukacyjnych, konsultując HRowe rozwiązania; rozumiemy, jak ważny jest wymierny efekt oraz jak o niego zadbać, tak aby szkolenie nie było jedynie formą przekazu wiedzy. Projektując ofertę kluczowe jest dla nas poszukanie rozwiązań, które pozwolą wykształcić pożądane  umiejętności, a także – a może nawet przede wszystkim – zbudować postawę, dzięki której zmiana będzie świadoma i długotrwała
  • holistyczne podejście – by zrozumieć ówczesne problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi niezbędne jest włączenie nieco innego sposobu myślenia, niż dotychczas; zmieniający się w ogromnym tempie świat to zmieniająca się gospodarka, ale także potrzeby i oczekiwania pracowników; tworząc nasze propozycje towarzyszy nam idea, jaką opisał Frederic Laloux:Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami. Czy jesteśmy w stanie tworzyć organizacje wolne od patologii, biurokracji, wewnętrznych kłótni? Wolne od stresu i zawodowego wypalenia? Wolne od rezygnacji, niechęci i apatii? Czy jest możliwe nauczenie się takiego sposobu zarządzania, który czyni prace produktywną, sensowną i dającą spełnienie?Zaczerpnięte z „Pracować inaczej” 
  • merytoryczna wiedza –  nasze propozycje bazują zawsze na naukowym podłożu; sięgamy do własnej praktyki zawodowej, uczymy się od najlepszych i inspirujemy systemowymi rozwiązaniami; mówimy o faktach, łącząc teorię z praktyką i refleksją dajemy możliwość osobistego doświadczenia
  • uważność – bo każda organizacja ma swoja unikalną kulturę organizacyjna, wartości i sposób widzenia; bo każdy pracownik ma swoje oczekiwania, potrzeby i dążenia; dlatego punktem wyjścia jest dla nas rozmowa, podczas której możemy słuchać.

Z ankiet i referencji:

     „…Polecam szczególnie ze względu na „ciepło”, spokój oraz pełny profesjonalizm prowadzącej Sylwii..” (Joanna, uczestniczka kursu MBSR)

     „… Pełen profesjonalizm, świetny kontakt z grupą, podążanie za procesem. Widać, że Sylwia Rogala-Marciniak to profesjonalistka na sali…” (Anna, uczestniczka szkolenia „Od szefa do lidera – koncepcje i style”)

     „Warsztaty, prowadzone profesjonalnie, a jednocześnie pozwalające nam na odprężenie i relaks, przybliżyły możliwości jakie daje mindfulness w pracy zawodowej…”(Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu ŁARR)

     „ Udzielam Pani Sylwii Rogali-Marciniak referencji za okres współpracy z Izbą Coachingu. Zbudowała strategię działania oddziału Izby w województwie łódzkim. Podejmowała inicjatywy związane z działalnością̨ organizacji oraz działania służące upowszechnianiu wiedzy o profesjonalnym coachingu…” (Agnieszka Kasprzycka, Prezes Izby Coachingu)

     „…Szkolenie z zakresu redukcji stresu zawodowego z elementami mindfulness zostało przygotowane i dostosowane do potrzeb grupy przez profesjonalnego prowadzącego – p. Sylwię Rogalę-Marciniak (…) (Agnieszka Drachal, Acting Head of Operations SE, NOC PL, Nordea Bank AB S.A.).

Pracować inaczej…

Praca przestaje być miejscem, które ma tylko dostarczać środków do życia. Odkąd praca zajmuje większość naszego czasu poszukujemy w niej sensu i realizowania idei. Przestają się sprawdzać stare sposoby realizowania celów, na przykład „za pomocą kija i marchewki”. Jak dostrzegł Frederick Laloux im bardziej rozwinięta kultura organizacyjna i lepsze sposoby zarządzania, tym więcej będzie innowacyjności, większe spełnienie zawodowe, trwalsze i lepsze wyniki finansowe. Mimo niesamowitego postępu w ostatnich latach wiele osób wyczuwa, że obecny sposób, jakim zarządza się organizacjami został doprowadzony do granic możliwości. Gra o władzę, manipulacja, pełna napięć polityka przedsiębiorstw i wewnętrzne konflikty zbierają gorzkie żniwo w postaci nie tylko frustracji pracowników, ale coraz większej ilości stresu, a co za tym idzie całościowego spadku motywacji, efektywności i produktywności pracowników. Większość organizacji przeszło przez różne cykle programów odnowy i przekształceń: fuzje, centralizacje i decentralizacje, nowe systemy informatyczne, nowe misje i strategie, nowe karty wyników, nowe systemy motywacyjne. I z tego wszystkiego rodzi się poczucie, że w pewien sposób wyczerpaliśmy już pomysły na sposoby zarządzania organizacjami do granic możliwości i że znane nam sposoby mogą być tylko „tabletką”, a nie rozwiązaniem problemu. Z ekonomicznego punktu widzenia model ciągłego wzrostu przy ograniczonych zasobach musi dojść do ściany. Prawdopodobnie nie jest przesadą, lecz koniecznością, że przetrwanie zależeć będzie od zdolności przejścia do wyższych form świadomości, z poziomu których zaczniemy współpracować w nowy sposób, z korzyścią dla nas samych i świata. Albert Einstein powiedział kiedyś, że problemy nie mogą być rozwiązywane z tego samego poziomu świadomości, który je spowodował. Poszukujemy drogi do nowego sposobu postrzegania, nowej wizji życia i zarządzania. Jeśli mamy sprostać różnego rodzaju wyzwaniom, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat i zmieniająca się, pędząca rzeczywistość, będziemy potrzebowali nowego typu organizacji, czyli form bardziej zorientowanych na zapewnienie poczucia sensu, możliwości rozwoju swojej tożsamości, działania zgodnie z wartościami. Czy jesteśmy w stanie tworzyć organizacje wolne od patologii, biurokracji, wewnętrznych kłótni? Wolne od stresu i zawodowego wypalenia? Wolne od rezygnacji, niechęci i apatii? Czy jest możliwe nauczenie się takiego sposobu zarządzania, który czyni prace produktywną, sensowną i dającą spełnienie?

Zaczerpnięte z „Pracować inaczej”  Frederic Laloux